รศ.ดร.ธำรง ช่อไม้ทอง

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ธำรง ช่อไม้ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
อีเมล์ : –
โทรศัพท์ :
ประวัติทางการศึกษา :
กศ.บ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร),2508
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์),NIDA , 2512
M.S.(Finance) U.of Illinois at Urbana-Champaign,2517
Ph.D.(Agri,and Resources Economics-Marketing) U.of Hawaii, 2525
 

สรุปการสอนของ อ.ธำรงค์   ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2

Lecture ของ MPPM 16 ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2

ข้อคำถาม อ.ธำรง น่าสนใจนะ จาบอกให้

ส่องกล้อง อ.ธำรงค์

Product Life Cycle วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการทำรายงาน อ.ธำรงค์

Advertisements

One response to this post.

  1. […] รศ.ดร.ธำรง ช่อไม้ทอง […]

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: